top of page

Vi       Skaun

2020 logo lokallag Trøndelag Skaun kvit RGB_edited.png

Skaun er en fantastisk kommune å bo, leve og vokse opp i.
Og sånn ønsker vi at det skal fortsette å være.

 

Vi i Skaun Senterparti er opptatte av at alle innbyggerne i Skaun skal bli sett og tatt vare på

- gjennom hele livet

Derfor er vi opptatte av at alle som bor i Skaun skal ha gode tilbud, og sikre at forutsetningene
ligger til rette for at alle skal kunne ha et trygt og godt liv i kommunen vår.

De siste fire årene har vi fått gjennomført det aller meste av det
vi gikk til valg på ved kommunevalget i 2019.
Skaun kommune er en veldrevet kommune, og vi har mye spennende og bra på gang

som vi ønsker å få gjennomført i årene fremover

Vi i Skaun Senterparti ønsker å fortsette å styre Skaun Kommune videre på den gode
kursen vi har styrt mot hittil

351480066_2169511919902194_395537876817198314_n.jpg

Hvorfor skal jeg stemme på Skaun Senterparti?

Barn og oppvekst

Senterpartiet vil forsette å satse på høy kvalitet i skoler og barnehager i kommunen for å gi barna i Skaun en god og trygg oppvekst og et godt fundament for læring og utvikling.

Samferdsel, bosettning og næringsliv

Senterpartiet vil fortsette å arbeide for å skape attraktive og levende lokalsamfunn i Skaun ved å legge til rette for god infrastruktur, tilstrekkelig boligutvikling, utvikling av næringsareal og et mangfoldig tilbud av offentlige tjenester.

Helse og omsorg

Senterpartiet vil fortsette å styrke helsetilbudet for å sikre trygghet og god omsorg for innbyggerne i Skaun. Dette vil vi gjøre ved å blant annet bygge flere alders/omsorgsboliger og å jobbe for flere legehjemler ved Skaun Legekontor

Kultur, idrett
og frivillighet

Senterpartiet vil fremme frivillige organisasjoner og kulturelle aktiviteter for å skape et levende og engasjert lokalsamfunn i Skaun. Vi vil hjelpe lag og foreninger med å opprettholde og utvikle sine aktiviteter gjennom tiltak som f.eks økonomisk støtte, veiledning og ressurser.

Landbruk og skogbruk

Vi ønsker å fortsette å støtte og legge til rette for et sterkt og bærekraftig landbruk og skogbruk i Skaun, for å sikre matproduksjon, verdiskaping og sysselsetting i lokalsamfunnet. Vi vil også fortsette å fremme lokalprodusert og kortreist mat fra Skaun.

Natur og miljø

Vi vil fortsette med å legge til rette for miljøvennlige tiltak og bærekraftig ressursforvaltning og vi vil jobbe for å redusere klimautslipp og fremme bærekraftig energiproduksjon, blant annet gjennom økt satsing på miljøtiltak og fokus på energieffektivitet i kommunen.

bottom of page